07 דצמ, 2019
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי כיצד פותחים בתהליכי הוצאה לפועל ?

כיצד פותחים בתהליכי הוצאה לפועל ?

פניה אל הוצאה לפועל נעשית רק במקרה שבו בדין כלשהו התקבלה פסיקה המחייבת את ה"חייב" לשלם חוב כלשהו לזוכה במשפט. חוב זה יכול להתבטא בדרכים שונות - חוב כספי, בעלות על רכות מסויים, שטר משכנתא ועוד, והפנייה אל הוצאה לפועל נעשית על ידי הצד הזוכה במקרה שבו החוב אינו משולם.

היתרון של הוצאה לפועל הוא שגוף זה מסייע לזוכה במשפט לקבל את מלוא זכויות, המגיעות לו מתוקף החוק, ועושה זאת באופן מהיר, יעיל ומיטבי. במקביל לכך, הוצאה לפועל כגוף שעומד ברשות הממשלה פועלת באופן כזה, אשר שומר גם על זכויותיו של החייב במשפט ואינו מותיר אותו חסר אונים וחסר כל.

בקיצור - פנייה אל הוצאה לפועל זו הדרך הטובה ביותר מבחינת החוק עבור כל אחד מהצדדים, לשם טיפול בחוב שלא שולם.
פתיחת תיק אצל הוצאה לפועל

הפנייה אל הוצאה לפועל נעשית באמצעות הגשת טפסים לפתיחת תיק על ידי הזוכה בפסק הדין. כמו כן, על הזוכה מוטלת החובה להצטייד באחד מהטפסים הבאים בעת פנייתו אל הוצאה לפועל :

  • פסק דין חתום של בית המשפט המוכיח, שנפסק לטובת הזוכה, כי עליו לקבל לידיו סכום כסף או רכוש כלשהו מצד המפסיד במשפט.
  • שטר חוב או משכנתא שאינו נפרע על ידי הזוכה, מפני שלא כובד על ידי הבנק של החייב.
  • שיק מחולל שהתקבל מצד הגורם החייב.במילוי טפסים עבור הוצאה לפועל, הזוכה נדרש לציין האם הוא שלח מכתב התראה לחייב טרם פנייתו אל מוסד הוצאה לפועל .חשוב לציין, ששליחת מכתב מסוג זה אינה חובה, אך דבר זה מומלץ ביותר, מפני שלעיתים די בקבלת מכתב מאיים על מנת להשפיע על החייב לשלם את חובו, ללא הצורך להתחיל בהליכים משפטיים יקרים דרך הוצאה לפועל .כמו כן, על ידי שליחת אזהרה, הזוכה בפסק הדין יכול לוודא כי הפרטים של החייב, אשר מצויים אצלו הם נכונים ומעודכנים, מפני שאחרת הוצאה לפועל לא תוכל לבצע את עבודתה ויהיה צורך לפתוח בחקירה לשם איתורו.

לאחר פתיחת תיק במוסד הוצאה לפועל, הגורם הזוכה מוריד מעצמו אחריות לווידוא של קבלת הזכויות המגיעות לו כחוק, ומוסר את האחריות הזו לידיה של הוצאה לפועל . כאמור, מדובר בהליך שעלול לקחת זמן מה בשל הבירוקרטיה והתהליכים הפנימיים הכרוכים בו, וכן שני הצדדים נאלצים לשאת בהוצאות כספיות נוספות על אלו שהושקעו במשפט עצמו. לכן, טרם פנייה אל הוצאה לפועל תמיד רצוי לנסות וליישב את עניין התשלום ללא התערבות חיצונית.